Галерея Вячеслава Есиновского из фильма
"Хозяйка детского дома"

Страница 1

Вячеслав в роли Славика Машова

Славик

Славик с милиционером

Славик с милиционером

Славик

Славик и директриса (Н. Гундарева)

Славик

Славик

Славик и директриса

Славик с воспитательницей

Славик

Славик с директрисой

На страницу 2

Hosted by uCoz